Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy

Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy jest Fundacją w organizacji. W lutym 2017 roku zrodziła się idea powołania do życia Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Ludowego, jako placówki niepublicznej, poświęcającej swoją działalność przede wszystkim osobom dorosłym zamieszkującym obszary wiejskie. Z uwagi na fakt bezpośredniego sąsiedztwa z Federalną Republiką Niemiec organizatorzy pragną przeznaczyć znaczną część działalności placówki na naukę języka niemieckiego (dla Polaków) oraz języka polskiego  (dla Niemców), a tym samym na szeroko pojętą wymianę międzykulturową.

W celu wyodrębnienia głównego profilu placówki zaplanowane zostało przeprowadzenie badania potrzeb edukacyjnych osób powyżej 18 roku życia zamieszkujących cztery gminy (Kołbaskowo, Gryfino, Police, Dobra Szczecińska) bezpośrednio sąsiadujące z Niemcami. Organizatorzy zakładają, że powyższe badania pozwolą im dostosować ofertę ZUL do rzeczywistych potrzeb i oczekiwań społeczeństwa lokalnego.

Wzorem do naśladowania dla twórców Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Ludowego stały się niemieckie placówki internatowe dla osób dorosłych Heimvolkshochschule (Uniwersytety Ludowe). Inicjatorzy pomysłu pragną aby ZUL stał się swoistego rodzaju centrum międzykulturowym organizującym zarówno długie (2-letnie) kursy, jak i krótkie (weekendowe) kursy. Poza tym planują przygotowywać wystawy, wernisaże, warsztaty, szkolenia czy przedsięwzięcia integrujące środowisko lokalne (mając na uwadze zarówno najbliższych sąsiadów z otoczenia ZUL, jak i przyjaciół z Niemiec).

Zaplanowano, że pierwsze kursy rozpoczną się po przystosowaniu siedziby Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Ludowego (placówka znajduje się w gminie Dobra Szczecińska) tj. w marcu 2018 roku.

Istotne jest to, że choć Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy jest obecnie Fundacją w organizacji to jego założyciele biorą czynny udział w spotkaniach Ogólnopolskie Sieci Uniwersytetów Ludowych oraz w pracach nad przygotowaniem Programu Wsparcia Uniwersytetów Ludowych opracowywanym we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Założyciele ZUL odbywają wizyty studyjne w tożsamych placówkach w Polsce oraz w Niemczech.

PhotoScan.jpgKonferencja w Szczecinie PhotoScan2.jpgZapraszamy na konferencję logo_zachpom.jpg