UL w Woli Sękowej

Uniwersytet Ludowy Rzemiosła Artystycznego w Woli Sękowej jest kontynuacją działającego od 1959 roku Uniwersytetu Ludowego we Wzdowie. W 2006 roku Uniwersytet Ludowy przeniesiony został ze Wzdowa do Woli Sękowej, gdzie kultywuje dotychczasowe działania. Działa na zasadach szkoły niepublicznej, realizując autorski program ściśle związany z ideą ochrony dziedzictwa kulturowego. Nawiązuje swą nazwą, formą organizacyjną oraz priorytetowymi celami działania do skandynawskich tradycji internatowych szkół ludowych dla dorosłych. Wśród form działania placówki znajdują się różnego rodzaju warsztaty, wystawy, projekty społeczno-kulturalne, akcje artystyczne. Najbardziej rozbudowany program, jak również wieloletnią tradycję posiada Dwuletni Kurs Rękodzieła Artystycznego, realizowany w wymiarze 674 godzin dydaktycznych, podczas czterodniowych zjazdów. Program kursu ukierunkowany jest na praktyczną naukę różnorodnych dziedzin rękodzieła artystycznego, takich jak: tkactwo, haft, koronka, ceramika, rzeźba w drewnie, wiklina, witraż, formy użytkowe i szereg innych technik rękodzielniczych. Uczestnicy kursu zapoznają się z każdym z wyżej wymienionych przedmiotów, zanim w ostatnim, IV semestrze wybiorą dwie dziedziny, w których wykonują prace dyplomowe. Poza tym realizowane są zajęcia teoretyczne (nie więcej niż 20 % godzin) z historii sztuki, etnografii i animacji społeczno-kulturalnej. Ukończenie Dwuletniego Kursu Rękodzieła Artystycznego umożliwia zdobycie uprawnień czeladniczych i mistrzowskich w zakresie ginących zawodów. Uniwersytet jest formułą otwartą dla wszystkich chcących rozwijać i odkrywać swoje pasje związane z prowadzonym profilem.

Logo2.jpg