Kaszubski Uniwersytet Ludowy (w skrócie KUL) w swojej działalności nawiązuje do tradycji skandynawskich wyższych szkół ludowych, znanych pod duńską nazwą folkehøjskole (ang. folk high school). Nazwa ta odpowiada polskiemu określeniu uniwersytet ludowy. Duńska tradycja uniwersytetów ludowych wywodzi się z koncepcji „szkoły dla życia” oraz folkeoplysning (powszechne oświecenie) N.F.S.  Grundtviga (1782 - 1873), wprowadzonych w życie w połowie XIX wieku w postaci uniwersytetów ludowych – nietypowych placówek oświatowych, niepodobnych ówcześnie do jakichkolwiek znanych szkół. Organizowano je na terenie całej Danii, a potem na obszarze pozostałych krajów skandynawskich, Niemiec oraz innych państw Europy i świata. Te innowacyjne instytucje cieszyły się i  wciąż cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem.

 Najważniejsze założenia pedagogiki Grundtviga, które KUL stosuje w działalności oświatowej to m.in.:
•     stosowanie „żywego słowa”, tj. uczenie się przez wykład, dyskusję, rozmowę, opowiadanie, itp.;
•     partnerskie relacje na linii słuchacz – nauczyciel, nauczyciel jest przewodnikiem, który wciąż musi się uczyć i nie osiąga doskonałości; osobiste doświadczenia życiowe, zarówno nauczyciela jak i słuchacza, mają wielką wartość dydaktyczną; partnerskie relacje oznaczają też, że role nauczyciela i słuchacza mogą się wymieniać, a nauczyciel może też się uczyć od słuchacza;

•     budowanie dobrej atmosfery, klimatu typowego dla domu – rodziny, stąd integracja słuchaczy, tworzenie poczucia solidarności i odpowiedzialności za podjęte zadania, wspólny śpiew, zajęcia grupowe, atmosfera wspólnoty uczącej się;
 •     otwartość na wszelkie nowości i tolerancja wobec odmienności, przełamywanie schematów, barier i uprzedzeń, w tym przezwyciężanie niewiary we własne siły i możliwości.

Nasze ZADANIA
 I.    Ochrona i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego Kaszub i Pomorza.
 II.   Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego i rozwoju obszarów wiejskich:
 •     integracja społeczna i zrównoważony rozwój lokalny,
 •     budowanie lokalnych partnerstw oświatowych,
 •     działalność służąca wiejskiej przedsiębiorczości, w tym różnicowaniu  tradycyjnych źródeł dochodu,
 •     aktywizacja zawodowa oraz przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia  społecznego.

 III.  Wdrażanie idei zdobywania wiedzy przez całe życie (lifelong  learning), głównie wg koncepcji „szkoła dla życia”.
 IV.  Podejmowanie współpracy międzynarodowej, m.in. sprzyjającej przemianom ustrojowym w krajach  Środkowo-Wschodniej Europy.
 V.   Wypoczynek oraz edukacja dzieci i młodzieży.

Czym się zajmujemy – co robimy?
Plenery twórczości Regionalnej Pomorza
Warsztaty Rękodzieła Ludowego i Ginących Zawodów:  garncarstwo, plecionkarstwo, haft, malarstwo na szkle, rzeźba w drewnie, tkactwo, witrażownictwo.
 Warsztaty Rękodzieła Artystycznego: malowanie na porcelanie, tkaninie, decoupage, papieroplastyka.
 Kursy i warsztaty dla nauczycieli i animatorów  (Studium Wiedzy o Regionie – Wielokulturowe Pomorze oraz Moderacja dla nauczycieli – nowoczesne techniki pracy).
Doradztwo Zawodowo - Personalne.
 Kursy dla Rodzin Rolniczych (alternatywne źródła dochodu).
 Szkolenia aktywizujące dla osób bezrobotnych – świadomy start w karierę.
Szkolenia dla początkujących przedsiębiorców – rozpoczynających działalność gospodarczą.
 

DSC05617.jpg