O nas

7 września 2016 roku w Radawnicy zostało podpisane porozumienie o utworzeniu Partnerstwa Tematycznego " Uniwersytety Ludowe na rzecz edukacji obywatelskiej" (kierunek34 Strategicznej Mapy Drogowej Rozwoju Sektora Obywatelskiego).

Sygnatariuszami Porozumienia są :

  • Stowarzyszenie Polskie Uniwersytety Ludowe w Radawnicy
  • Ekologiczny Uniwersytet Ludowy w Grzybowie
  •  Fundacja Kaszubski Uniwersytet Ludowy
  • Stowarzyszenie Uniwersytet Ludowy w Adamowie.

Działania powyższe były poprzedzone:

  1. dyskusją w ramach konferencji gdańskiej (14-15 marca 2016) z wstępnymi deklaracjami reprezentantów różnych nurtów uniwersytetów ludowych. W ramach III części konferencji przewidziany jest punkt Polski ruch uniwersytetów ludowych – stan obecny i perspektywy (prezentacja inicjatyw i placówek, wymiana opinii, formułowanie postulatów, etc.)
  2. podpisaniem Deklaracji na rzecz Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych w Polsce, która została wręczona Premierowi (jest ona jednocześnie zaproszeniem do włączania się w prace Ogólnopolskiej Sieci Uniwersytetów Ludowych, środowisk zainteresowanych prowadzeniem uniwersytetów ludowych.

Ogólnopolska Sieć powinna być z zasady otwarta na organizacje prowadzące lub planujące otwarcie kolejnych uniwersytetów ludowych. Istotną rolę w ukształtowaniu funkcjonowania Sieci powinny mieć:

  • Towarzystwo Uniwersytetów Ludowych z wydawanym kwartalnikiem „Polski Uniwersytet Ludowy”,
  • oraz pięć aktualnie działających modelowych uniwersytetów ludowych reprezentujących różne nurty organizacyjne: Ekologiczny Uniwersytet Ludowy, Kaszubski Uniwersytet Ludowy, Uniwersytet Ludowy Rzemiosła Artystycznego w Woli Sękowej, Uniwersytet Ludowy w Radawnicy, Nadbużański Uniwersytet Ludowy
  • przewodniczący Komisji Episkopatu do spraw Duszpasterstwa Rolników i Krajowy Duszpasterz Rolników (lub jego przedstawiciel) (Sekretariat Komisji Episkopatu Polski do spraw Duszpasterstwa Rolników, łączy środowiska organizujące katolickie uniwersytety i wszechnice ludowe oraz prowadzi Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników)

Zawiązana Ogólnopolska Sieć Uniwersytetów Ludowych i powołane do życia partnerstwo o roboczym tytule: „Uniwersytety Ludowe na rzecz edukacji obywatelskiej” zadeklarowały, że w dialogu i współpracy z gremiami rządowymi i samorządowymi będą zmierzały do przywrócenia, właściwego miejsca i roli uniwersytetów ludowych w systemie kształcenia dorosłych. Idee i dorobek tak znamienitych postaci ruchu uniwersytetów ludowych jak ks. Antoni Ludwiczak i Ignacy Solarz są po 1989 roku nadal pielęgnowane i rozwijane przez świeckie i kościelne uniwersytety ludowe. Dotychczasowe pomijanie uniwersytetów ludowych w rozwiązaniach systemowych dotyczących oświaty domaga się zmiany i przywrócenia im właściwego im miejsca w pielęgnowaniu dziedzictwa narodowego i kształtowaniu współczesnej kultury. Absolwenci uniwersytetów ludowych, podejmując różnorakie działania w życiu społecznym, gospodarczym, religijnym, kulturalnym a także w życiu politycznym, zarówno w Polsce jak i innych krajach, zawsze byli i nadal są liderami w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego.  

    Analizując aktualne uwarunkowania i wyzwania dla kształtowania współczesnego społeczeństwa obywatelskiego w duchu idei uniwersytetów ludowych i bazując na historycznych doświadczeniach tych placówek oświatowo-edukacyjno-formacyjnych, zwrócono się do organizatorów i uczestników Ogólnopolskiej Samorządowej Debaty Oświatowej z przesłaniem o wypracowanie wspólnej opinii środowiska samorządowego w sprawie realizacji założeń uniwersytetów ludowych i wypracowania źródeł finansowania zadań Szkoły dla życia przez polskie samorządy terytorialne.