Raport pt Uniwersytety Ludowe - Identyfikacja kluczowych obszarów problemowych, celów i działań na przykładzie KUL w Wieżycy.